เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 30 Oct 2019 8D5N CX881 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8D5N Cathay pacific 39,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
CX881 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8D5N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก   

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ 

วันที่ 3

ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสแกรนด์ พาเลส

วันที่ 4

เมืองบรัสเซลล์ – เมืองบรูจส์– จัตุรัสเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระแม่มารี – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – เมืองเกนต์ – มหาวิหารเซนต์ บราโว – ปราสาทกราเวนสตีน – เมืองแอนท์เวิร์ป – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป 

วันที่ 5

เมืองแอนท์เวิร์ป – เมืองรอตเตอร์ดัม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – Grote of St. Laurenskerk- ย่านบินเนนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร 

วันที่ 6

อัมเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – พระราชวังอัมสเตอร์ดัม-   จัตุรัสดัมสแควร์ 

วันที่ 7

ท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัม–ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก       

วันที่ 8

ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

Flights
Cathay pacific
Departure Flight: CX704 BKK-HKG // CX289 HKG-FRA (18.55-22.55 // 00.35-06.45+1)
Arrival Flight: CX270 AMS-HKG // CX619 HKG-BKK (12.45-06.55+1 // 09.10-11.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 39,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 20,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
31
Period
23 - 30 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 08 Oct 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
22 - 29 Oct 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 29 Oct 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 55,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
08 - 15 Oct 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
29 Oct - 05 Nov 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ