เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 30 Oct 2019 8D5N CX881 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8D5N Cathay pacific 39,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 29 Oct 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 29 Oct 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 55,900 Full
22 - 29 Oct 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 61,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค - โบถส์ St.Peter’s Church - จตุรัสมาเรียน

วันที่ 3

มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ -  ซาลซ์บูร์ก -  อินส์บรูค

วันที่ 4

อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น  ฟุสเซ่น

วันที่ 5

ฟุสเซ่น - Neuschwanstein Castle  - ทะเลสาบทิทิเซ่ - Donausechingen

วันที่ 6

Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น –เมืองซุก  - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

วันที่ 7

ท่าอากาศยานซูริค

วันที่ 8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG924 BKK-MUC (00.50-07.05)
Arrival Flight: TG971 ZRH-BKK (13.30-05.30+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 55,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 55,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 55,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 27,950
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
22 - 29 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 Oct - 05 Nov 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ