เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 Jun - 01 Jul 2019 8D5N TG114 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG114 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค - โบถส์ St.Peter’s Church จตุรัสมาเรียน

วันที่ 3

มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก -  อินส์บรูค

วันที่ 4

อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น  ฟุสเซ่น

วันที่ 5

การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - Donausechingen

วันที่ 6

Donaueschingen –เมืองซุก  - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

วันที่ 7

ลูเซิร์น – ท่าอากาศยานซูริค

วันที่ 8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG924 BKK-MUC (00.50-06.45)
Arrival Flight: TG971 ZRH-BKK (13.15-06.10+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 49,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 14,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 24,950
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
24 Jun - 01 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo