เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 17 Mar 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 29,888 Full
27 - 31 Mar 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 32,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส

วันที่ 2

ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท

วันที่ 3

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

วันที่ 4

ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเอลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Flights
OMAN AIR
Departure Flight: WY818 BKK-MCT / WY131 MCT-CDG (09.15-12.35 / 4.45-19.25)
Arrival Flight: WY132 CDG-MCT / WY815 MCT-BKK (21.10-07.15+1 / 09.05-17.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 10,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 14,944
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
13 - 17 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 08 Mar 2020 6D3N EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N ETIHAD AIRWAYS 31,888 > 29,888 Full
17 - 22 Mar 2020 6D3N EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N ETIHAD AIRWAYS 31,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ