เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 10 Feb 2020 6D3N EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N ETIHAD AIRWAYS 29,888 Full
19 - 24 Feb 2020 6D3N EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N ETIHAD AIRWAYS 29,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6D3N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - หอไอเฟล -  ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอร์ด - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ถนนช็องเอลิเซ่ - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟา     
แยตต์ 

วันที่ 3

ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท           

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

วันที่ 6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Flights
ETIHAD AIRWAYS
Departure Flight: EY405 BKK-AUH / EY31 AUH-CDG02.20-07.00+1 (18.05-22.10 / 02.20-07.00+1)
Arrival Flight: EY32 CDG-AUH / EY402 AUH-BKK (10.10-19.55 / 21.45-06.45+1 )
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 11,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
9
Period
19 - 24 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email