เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 13 Oct 2019 8D6N KC951 AMAZING GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน air astana 62,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
KC951 AMAZING GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัลมาตี้ - ทบิลิซิ

วันที่ 2

เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา

วันที่ 3

เมืองอันนานูรี– ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี -โบสถ์เกอร์เกติ -เมืองทบิลิซิ

วันที่ 4

เมืองบาคูรินิ – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองทบิลิซี   

วันที่ 5

เมืองอัพลิสสิค – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองทบิลิซิ

วันที่ 6

เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี 

วันที่ 7

เมืองทบิลิซิ – เมืองอัลมาตี้ 

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

Flights
air astana
Departure Flight: KC932 BKK-ALA // KC139 ALA-TBS (10.15-16.25 // 19.30-21.40)
Arrival Flight: KC142 TBS-ALA // KC931 ALA-BKK (15.45-21.20 // 01.50-08.55+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 62,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 62,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 62,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 18,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 31,450
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
20
Period
06 - 13 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email