เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 13 Oct 2019 8D6N KC951 AMAZING GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน air astana 62,900 > 59,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ