เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Dec 2019 - 02 Jan 2020 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 13,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ