เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 15 Sep 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
20 - 22 Sep 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มาเก๊า-จูไห่-ช้อปปิ้งห้างฮัวฟา 

วันที่ 2

บ้านเกิดซุนยัดเซ็น-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย

วันที่ 3

จู่ไห่-มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า-สนามบินมาเก๊า-กรุงเทพฯ          

Flights
AIR MACAU
Departure Flight: NX885 (10.35-14.20)
Arrival Flight: NX822 (19:00-21:00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 7,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 7,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 7,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
20
Period
13 - 15 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์