เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 29 Jul 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 8,888 Full
09 - 11 Aug 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 6,888 Available
13 - 15 Sep 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
20 - 22 Sep 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
11 - 13 Oct 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 9,888 Available
18 - 20 Oct 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
25 - 27 Oct 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
08 - 10 Nov 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
22 - 24 Nov 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
06 - 08 Dec 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
13 - 15 Dec 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
20 - 22 Dec 2019 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 7,888 Available
31 Dec 2019 - 02 Jan 2020 3D2N NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน AIR MACAU 13,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ