เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 23 Feb 2020 3D2N WE203:ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 7,777 Full
28 Feb - 01 Mar 2020 3D2N WE203:ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 9,999 Available
29 Feb - 02 Mar 2020 3D2N WE203:ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 9,999 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
WE203:ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมค่ากระเช้า1ขา)   :อาหารกลางวัน,เย็น:

 

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี–วัดไจ้คะวาย–พระราชวังบุเรงนอง -พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น    :อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น:

วันที่ 3

เจดีย์โบตะทาวน์-พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-สนามบิน  :อาหารเช้า:

Flights
Thai Smile Airways
Departure Flight: WE303 (07.50-08.45)
Arrival Flight: WE302 (11.20-13.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,888 > 7,777
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 11,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
21 - 23 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email