เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 29 Feb 2020 3D2N WE201:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 8,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
WE201:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมพระอาทิตย์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม-ละครหุ่นกระบอก :อาหารกลางวัน,เย็น:

วันที่ 2

เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารธรรมยังยี-สะพานไม้อูเบ็ง  :อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น:

วันที่ 3

พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี–พระราชวังมัณฑะเลย์-สนามบิน    :อาหารเช้า:

Flights
Thai Smile Airways
Departure Flight: WE309 (09.55-11.20)
Arrival Flight: WE310 (12.05-14.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,888 > 8,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 11,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
27 - 29 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 Feb - 02 Mar 2020 3D2N WE202:พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 9,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ