เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 29 Feb 2020 3D2N WE201:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 8,888 Waitlist
05 - 07 Mar 2020 3D2N WE201:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 Available
19 - 21 Mar 2020 3D2N WE201:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 Available
26 - 28 Mar 2020 3D2N WE201:พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 22 Feb 2020 3D2N WE202:พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน Thai Smile Airways 10,888 > 7,777 Full
29 Feb - 02 Mar 2020 3D2N WE202:พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 9,888 Full
12 - 14 Mar 2020 3D2N WE202:พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน Thai Smile Airways 10,888 Available
21 - 23 Mar 2020 3D2N WE202:พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน Thai Smile Airways 11,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ