เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
11 - 14 Feb 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 3,999 Available
25 - 28 Feb 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 3,999 Available
10 - 13 Apr 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 3,999 Available
12 - 15 Apr 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 4,999 Available
13 - 16 Apr 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 4,999 Available
30 Apr - 03 May 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 3,999 Available
01 - 04 May 2021 4D2N CRBS00 ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 3,999 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 28 Feb 2021 4D2N ITHB78 ไปแอ่ว 3ภู 2ดอย 3ผา เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 4,888 Full
11 - 14 Mar 2021 4D2N ITHB78 ไปแอ่ว 3ภู 2ดอย 3ผา เชียงราย 4วัน 2คืน BUS 4,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ