เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 Feb - 04 Mar 2020 8D6N TK304 มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก5ดาว 8วัน6คืน TURKISH AIRLINES 29,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 26 Feb 2020 8D6N TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน TURKISH AIRLINES 31,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน • เมืองคัปปาโดเกีย                                                                                    

วันที่ 2

นครใต้ดินชาดัค • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามิค Jewellery Shop •  ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)     

วันที่ 3

เมืองคัปปาโดเกีย • คาราวานสไลน์ • เมืองคอนย่า •  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา • เมืองปามุคคาเล่  

วันที่ 4

ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) • เมืองโบราณเฮียราโพลิส • เมืองคูซาดาซี • เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง

วันที่ 5

เมืองชานัคคาเล • เมืองทรอย • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่ 6

กรุงอิสตันบูล • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส • ตลาดสไปซ์  

วันที่ 7

สุเหร่าสีน้ำเงิน • ฮิปโปโดม • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  •  พระราชวังทอปกาปี • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: TK59 BKK-IST//TK2008 IST-NAV (09.20 – 16.15//18.20-19.50 (บินภายใน))
Arrival Flight: TK58 IST-BKK (18.35 – 07.50+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 31,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 31,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 31,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 7,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,944
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
0
Period
19 - 26 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email