เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 31 Oct 2019 9D6N TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน TURKISH AIRLINES 36,888 Full
30 Oct - 07 Nov 2019 9D6N TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน TURKISH AIRLINES 35,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 31 Oct 2019 9D6N TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน TURKISH AIRLINES 35,888 Full
30 Oct - 07 Nov 2019 9D6N TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน TURKISH AIRLINES 34,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่ 3

เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary

วันที่ 4

เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส

วันที่ 5

เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี

วันที่ 6

นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา

วันที่ 7

กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

วันที่ 8

สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน -พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่ 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
TURKISH AIRLINES
Departure Flight: TK065 BKK-IST (21.45-04.00)
Arrival Flight: TK064 IST-BKK (20.10-09.40+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 35,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 35,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 35,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 7,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 17,944
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
0
Period
23 - 31 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์