เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 22 Apr 2020 8D6N TK306 เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน TURKISH AIRLINES 29,888 Full
22 - 29 Apr 2020 8D6N TK306 เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน TURKISH AIRLINES 29,888 Full
13 - 20 May 2020 8D6N TK306 เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน TURKISH AIRLINES 29,888 Full
23 - 30 May 2020 8D6N TK306 เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน TURKISH AIRLINES 29,888 Full
27 May - 03 Jun 2020 8D6N TK306 เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน TURKISH AIRLINES 29,888 Full
12 - 19 Aug 2020 8D6N TK306 เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน TURKISH AIRLINES 31,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ