เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 08 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 28,888 Available
13 - 17 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 29,888 Available
18 - 22 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
22 - 26 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
29 Apr - 03 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 27,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

โอซาก้า สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ย่านชินเซไก

วันที่ 3

เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – ชมชมโชว์ซามูไร - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ร้าน JTC Duty free – ชินไซบาชิ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)

วันที่ 5

โอซาก้า – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: DMK – KIX XJ612 (00.55 - 08.40)
Arrival Flight: KIX – DMK XJ613 (09.55 - 13.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 28,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 28,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 28,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 7,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
30
Period
04 - 08 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email