เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 28 May 2019 5D3N JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน NOKSCOOT 21,888 Full
29 May - 02 Jun 2019 5D3N JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน NOKSCOOT 21,888 Full
30 May - 03 Jun 2019 5D3N JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน NOKSCOOT 20,888 Full
31 May - 04 Jun 2019 5D3N JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน NOKSCOOT 19,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ