เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 19 Mar 2020 6D3N JXW37 สุดคุ้ม!!! Autumn & Winter Golden Route 6D3N AIR ASIA X 28,888 Full
19 - 24 Mar 2020 6D3N JXW37 สุดคุ้ม!!! Autumn & Winter Golden Route 6D3N AIR ASIA X 29,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 10 Mar 2020 5D3N JXW36 Autumn & Winter Golden Route 5D3N NOKSCOOT 26,888 Full
13 - 17 Mar 2020 5D3N JXW36 Autumn & Winter Golden Route 5D3N NOKSCOOT 26,888 Full
20 - 24 Mar 2020 5D3N JXW36 Autumn & Winter Golden Route 5D3N NOKSCOOT 28,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXW36 Autumn & Winter Golden Route 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ

วันที่ 3

เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน - มาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น   

วันที่ 4

นากาโนะ - โออิชิปาร์ค (ช่วง Autumn)หรือลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort (ช่วงWinter) - ยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

วันที่ 5

วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
NOKSCOOT
Departure Flight: DMK – KIX XW112 (23.40-07.10+1)
Arrival Flight: NRT – DMK XW101 (13.55-19.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 26,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 26,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 26,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
0
Period
06 - 10 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email