เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 May - 02 Jun 2019 5D3N JXW27 Super Golden Route โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว 5วัน 3คืน NOKSCOOT 24,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ