เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
17 - 22 Jul 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
31 Jul - 05 Aug 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Full
07 - 12 Aug 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Full
14 - 19 Aug 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
28 Aug - 02 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
11 - 16 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
18 - 23 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
25 - 30 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Available
02 - 07 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
09 - 14 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 27,888 Available
10 - 15 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 27,888 Available
16 - 21 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 27,888 Available
22 - 27 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Available
23 - 28 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
30 Oct - 04 Nov 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ