เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 20 Apr 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 33,888 Available
22 - 27 Apr 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 32,888 Available
29 Apr - 04 May 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 35,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

โอซาก้า สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ

วันที่ 3

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ ออนเซ็น

วันที่ 4

เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  - กุโจ ออนเซ็น

วันที่ 5

กุโจ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ร้าน JTC Duty free – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

วันที่ 6

โอซาก้า – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: DMK – KIX XJ612 (00.55 - 08.40)
Arrival Flight: KIX – DMK XJ613 (09.55 - 13.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 33,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 33,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 33,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
24
Period
15 - 20 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email