เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 20 Apr 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 33,888 Full
22 - 27 Apr 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 32,888 Full
29 Apr - 04 May 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 35,888 Full
08 - 13 May 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 31,888 Full
13 - 18 May 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 31,888 Full
20 - 25 May 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 31,888 Full
27 May - 01 Jun 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 31,888 Full
03 - 08 Jun 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 29,888 Full
10 - 15 Jun 2020 6D4N XJ791 Oh Ho!!! Osaka Snow Wall 6D4N AIR ASIA X 29,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ