เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 31 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
03 - 07 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
10 - 14 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
17 - 21 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
24 - 28 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
03 - 07 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 20,888 Full
08 - 12 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
18 - 22 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 19,888 Full
22 - 26 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
24 - 28 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 23,888 Full
29 Jul - 02 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
05 - 09 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
08 - 12 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
19 - 23 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
26 - 30 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
02 - 06 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
09 - 13 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
16 - 20 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
23 - 27 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
30 Sep - 04 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
03 - 07 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
07 - 11 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
09 - 13 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
10 - 14 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
14 - 18 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
17 - 21 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
21 - 25 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
22 - 26 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
24 - 28 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
28 Oct - 01 Nov 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ