เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 23 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
26 - 30 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
02 - 06 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
09 - 13 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
16 - 20 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
23 - 27 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
30 Sep - 04 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
03 - 07 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
07 - 11 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
09 - 13 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Full
10 - 14 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Full
14 - 18 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
17 - 21 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
21 - 25 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
22 - 26 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
24 - 28 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
28 Oct - 01 Nov 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ