เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 08 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 28,888 Available
13 - 17 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 29,888 Available
18 - 22 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
22 - 26 Apr 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
29 Apr - 03 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 27,888 Available
06 - 10 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
13 - 17 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
20 - 24 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
27 - 31 May 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
03 - 07 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
10 - 14 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
17 - 21 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
24 - 28 Jun 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
03 - 07 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 20,888 Available
08 - 12 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Waitlist
18 - 22 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 19,888 Available
22 - 26 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
24 - 28 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 23,888 Available
29 Jul - 02 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
05 - 09 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Waitlist
08 - 12 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
19 - 23 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
26 - 30 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
02 - 06 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
09 - 13 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
16 - 20 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
23 - 27 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
30 Sep - 04 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
03 - 07 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
07 - 11 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
09 - 13 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
10 - 14 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
14 - 18 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
17 - 21 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
21 - 25 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
22 - 26 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
24 - 28 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
28 Oct - 01 Nov 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 23 Feb 2020 5D3N JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน NOKSCOOT 22,888 Full
22 - 26 Feb 2020 5D3N JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน NOKSCOOT 22,888 Full
26 Feb - 01 Mar 2020 5D3N JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน NOKSCOOT 23,888 > 21,888 Available
04 - 08 Mar 2020 5D3N JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน NOKSCOOT 24,888 Available
07 - 11 Mar 2020 5D3N JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน AIR ASIA X 23,888 Full
11 - 15 Mar 2020 5D3N JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน NOKSCOOT 24,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 24 Feb 2020 6D4N JXW35 หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน NOKSCOOT 25,888 Full
25 Feb - 01 Mar 2020 6D4N JXW35 หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน NOKSCOOT 26,888 Full
26 Feb - 02 Mar 2020 6D4N JXW35 หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน AIR ASIA X 26,888 Full
03 - 08 Mar 2020 6D4N JXW35 หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน AIR ASIA X 27,888 Full
04 - 09 Mar 2020 6D4N JXW35 หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน AIR ASIA X 27,888 Full
11 - 16 Mar 2020 6D4N JXW35 หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน AIR ASIA X 27,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ