เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 07 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 23,888 Available
07 - 12 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 24,888 Available
09 - 14 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 24,888 Available
14 - 19 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 24,888 Available
16 - 21 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 24,888 Available
21 - 26 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 25,888 Available
23 - 28 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 28,888 Available
28 Nov - 03 Dec 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 28,888 Available
30 Nov - 05 Dec 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 28,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 08 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 20,888 Full
06 - 10 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 21,888 Available
11 - 15 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 21,888 Waitlist
13 - 17 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 21,888 Available
18 - 22 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 21,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Nov - 04 Dec 2019 5D3N JXW223 Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXW223 Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - ออนเซ็น

วันที่ 3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ –จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่ 5

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
NOK SCOOT
Departure Flight: DMK – NRT XW102 (02.45-10.25)
Arrival Flight: NRT - DMK XW101 (13.55-19.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 24,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 24,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 24,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
34
Period
30 Nov - 04 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
02 - 06 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
03 - 07 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
04 - 08 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
05 - 09 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
06 - 10 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Full
07 - 11 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
08 - 12 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
09 - 13 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
10 - 14 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
11 - 15 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
12 - 16 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
13 - 17 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Waitlist
14 - 18 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
15 - 19 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
16 - 20 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
17 - 21 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
18 - 22 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
19 - 23 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
20 - 24 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
21 - 25 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
22 - 26 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
23 - 27 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
24 - 28 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
25 - 29 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
26 - 30 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
27 Nov - 01 Dec 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
28 Nov - 02 Dec 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
29 Nov - 03 Dec 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ