เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 05 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 24,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N
Program Detail
วันที่ 1

 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนาริตะ - ที่พักนาริตะ

วันที่ 2

นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ - โยโกฮาม่า

วันที่ 3

โยโกฮาม่า - คามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจร-สลัดทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท– ออนเซ็น

วันที่ 4

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไกหรือลานสกี Fujiten – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku 

วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ – เวลา 18.00น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ

วันที่ 6

ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
NOK SCOOT
Departure Flight: DMK – NRT XW106 (11.50-19.30)
Arrival Flight: NRT - DMK XW105 (20.45-02.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 24,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 24,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 24,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
29
Period
31 Oct - 05 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Oct - 01 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 19,888 Available
30 Oct - 03 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 19,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Full
02 - 06 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
03 - 07 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Full
04 - 08 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 > 23,888 Available
05 - 09 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Full
06 - 10 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
07 - 11 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Full
08 - 12 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 > 23,888 Available
09 - 13 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Full
10 - 14 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 > 23,888 Available
11 - 15 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Full
12 - 16 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
13 - 17 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
14 - 18 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
15 - 19 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Full
16 - 20 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Waitlist
17 - 21 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
18 - 22 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
19 - 23 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
20 - 24 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
21 - 25 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
22 - 26 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Available
23 - 27 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
24 - 28 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
25 - 29 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Available
26 - 30 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
27 - 31 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
28 Oct - 01 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 Available
29 Oct - 02 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
30 Oct - 03 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
31 Oct - 04 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ