เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 05 Nov 2019 6D4N JXW225 OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N NOK SCOOT 24,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Oct - 01 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 19,888 Available
30 Oct - 03 Nov 2019 5D3N JXW224 Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N NOK SCOOT 19,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 24 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Full
21 - 25 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 Full
22 - 26 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 25,888 > 21,888 Full
23 - 27 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Full
24 - 28 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 > 21,888 Full
25 - 29 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 24,888 Full
26 - 30 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 > 18,888 Waitlist
27 - 31 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 > 19,888 Available
28 Oct - 01 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 22,888 > 19,888 Available
29 Oct - 02 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 > 19,888 Available
30 Oct - 03 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 > 19,888 Available
31 Oct - 04 Nov 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 > 19,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ