เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Sep - 04 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น

วันที่ 3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้า Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่ 5

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
NOK SCOOT
Departure Flight: DMK – NRT XW102 (02.20-10.25(+1))
Arrival Flight: NRT - DMK XW101 (13.55-19.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 23,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 23,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 23,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
34
Period
30 Sep - 04 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 07 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Available
04 - 08 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Waitlist
05 - 09 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
07 - 11 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Available
10 - 14 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Waitlist
11 - 15 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
12 - 16 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
14 - 18 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Available
17 - 21 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Available
18 - 22 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
19 - 23 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
21 - 25 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
24 - 28 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
25 - 29 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
26 - 30 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
28 Sep - 02 Oct 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 07 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
04 - 08 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
05 - 09 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
07 - 11 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
10 - 14 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 22,888 Full
11 - 15 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
12 - 16 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
14 - 18 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
17 - 21 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 22,888 Full
18 - 22 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
19 - 23 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
21 - 25 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
24 - 28 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
25 - 29 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
26 - 30 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
28 Sep - 02 Oct 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 22,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 17 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Full
19 - 22 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
21 - 24 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
26 - 29 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Available
28 Sep - 01 Oct 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ