เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Sep - 04 Oct 2019 5D3N JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOK SCOOT 23,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 07 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Waitlist
04 - 08 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Waitlist
05 - 09 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
07 - 11 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N AIR ASIA X 15,888 Available
10 - 14 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N AIR ASIA X 15,888 Full
11 - 15 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
12 - 16 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
14 - 18 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Waitlist
17 - 21 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N NOKSCOOT 15,888 Full
18 - 22 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
19 - 23 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
21 - 25 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
24 - 28 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
25 - 29 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
26 - 30 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
28 Sep - 02 Oct 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Waitlist

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น

วันที่ 3

ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่ 5

นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Flights
NOKSCOOT
Departure Flight: TR868 (00.45-09.05+1)
Arrival Flight: XW101 (13.55-18.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 15,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 15,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 10,000
ที่ว่าง
0
Period
03 - 07 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 07 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
04 - 08 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
05 - 09 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
07 - 11 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
10 - 14 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 22,888 Full
11 - 15 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
12 - 16 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
14 - 18 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
17 - 21 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 22,888 Full
18 - 22 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
19 - 23 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
21 - 25 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
24 - 28 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
25 - 29 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
26 - 30 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
28 Sep - 02 Oct 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 22,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 17 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Full
19 - 22 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
21 - 24 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
26 - 29 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Full
28 Sep - 01 Oct 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ