เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 Aug 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
03 - 07 Aug 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
06 - 10 Aug 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
07 - 11 Aug 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
08 - 12 Aug 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
27 - 31 Aug 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
28 Aug - 01 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
29 Aug - 02 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Available
31 Aug - 04 Sep 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 31 Aug 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
28 Aug - 01 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
29 Aug - 02 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
31 Aug - 04 Sep 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N AIR ASIA X 19,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น

วันที่ 3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่ 5

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: XW102 DMK – NRT ((02.20-10.25))
Arrival Flight: XW101 NRT - DMK ((13.55-18.25))
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 19,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 19,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 19,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
8
Period
31 Aug - 04 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 04 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Full
03 - 06 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Available
09 - 12 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 21,888 Full
10 - 13 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 21,888 > 15,788 Waitlist
15 - 18 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 19,888 > 15,788 Available
17 - 20 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 19,888 > 15,788 Available
22 - 25 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 > 15,788 Available
24 - 27 Aug 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 19,888 Full
29 Aug - 01 Sep 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 19,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ