เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 24 Jun 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 > 13,888 Full
22 - 26 Jun 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
25 - 29 Jun 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
29 Jun - 03 Jul 2019 5D3N JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N Air Asia X 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 23 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
20 - 24 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
22 - 26 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 18,888 Full
25 - 29 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 18,888 > 15,888 Full
26 - 30 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
27 Jun - 01 Jul 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
29 Jun - 03 Jul 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 > 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 23 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
22 - 25 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 > 13,888 Full
27 - 30 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 > 15,888 Full
29 Jun - 02 Jul 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ