เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 09 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 > 19,888 Available
06 - 10 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Full
08 - 12 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 17,888 Full
11 - 15 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 18,888 Full
12 - 16 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 > 19,888 Available
13 - 17 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 > 19,888 Full
15 - 19 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Available
18 - 22 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Available
19 - 23 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
20 - 24 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Available
22 - 26 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 18,888 Available
25 - 29 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 18,888 Available
26 - 30 Jun 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
27 Jun - 01 Jul 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 21,888 Full
29 Jun - 03 Jul 2019 5D3N JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N NOKSCOOT 19,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น

วันที่ 3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่ 5

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
NOKSCOOT
Departure Flight: XW102 DMK – NRT (02.20-10.25)
Arrival Flight: XW101 NRT - DMK (13.55-18.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 21,888 > 19,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 19,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 19,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
3
Period
05 - 09 Jun 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 04 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
06 - 09 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
08 - 11 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
13 - 16 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
15 - 18 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Full
20 - 23 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Available
22 - 25 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Available
27 - 30 Jun 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 18,888 Available
29 Jun - 02 Jul 2019 4D3N JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N Air Asia X 17,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ