เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
08 - 12 Feb 2020 5D3N JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N AIR ASIA X 32,900 Available
12 - 16 Feb 2020 5D3N JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N AIR ASIA X 31,900 Available
15 - 19 Feb 2020 5D3N JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N AIR ASIA X 31,900 Available
19 - 23 Feb 2020 5D3N JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N AIR ASIA X 31,900 Available
22 - 26 Feb 2020 5D3N JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N AIR ASIA X 31,900 Available
26 Feb - 01 Mar 2020 5D3N JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N AIR ASIA X 31,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนิวชิโตะเสะ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ -สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น 

วันที่ 3

น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - หอคอยโอคอทสก์- มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo - Cruise – อาซาฮิคาว่า -  ห้างAeon Mall                

วันที่ 4

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ/ซูซูกิโนะ

วันที่ 5

ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: DMK – CTS XJ620 (23.55-08.25+1)
Arrival Flight: CTS – DMK XJ621 (09.40-15.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 32,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 32,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 32,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
30
Period
08 - 12 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email