เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 08 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 29,888 Available
05 - 09 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 31,888 Available
06 - 10 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 29,888 Available
11 - 15 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 27,888 Available
12 - 16 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 28,888 Available
13 - 17 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 31,888 Available
19 - 23 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 27,888 Available
20 - 24 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 29,888 Available
25 - 29 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 32,888 Full
26 - 30 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 34,888 Available
27 - 31 Dec 2019 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 39,888 Available
28 Dec 2019 - 01 Jan 2020 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 42,888 Available
30 Dec 2019 - 03 Jan 2020 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 39,888 Available
31 Dec 2019 - 04 Jan 2020 5D3N JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N AIR ASIA X 37,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion - ห้าง Aeon Mall

วันที่ 3

ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 4

คิโรโระสกีรีสอร์ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ - มิตซุยเอาท์เล็ท

วันที่ 5

ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: XJ620 DMK – CTS (23.55-08.25+1)
Arrival Flight: XJ621 CTS – DMK (09.40-15.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
13
Period
04 - 08 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email