เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 29 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
29 Sep - 03 Oct 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ