เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 05 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
04 - 08 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
08 - 12 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
11 - 15 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Available
15 - 19 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
18 - 22 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
22 - 26 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
25 - 29 Sep 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
29 Sep - 03 Oct 2019 5D3N JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N AIR ASIA X 26,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXJ117 HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนิวชิโตเสะ – จิโกคุดานิ- นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway -โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จุดชมวิวไซโล - ออนเซ็นโทยะ/นิเสะโกะ

วันที่ 3

โอตารุ – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้านดิวตี้ฟรี –ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 4

ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour

วันที่ 5

ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: XJ620 DMK – CTS (23.55-08.40)
Arrival Flight: XJ621 CTS – DMK (09.55-15.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 25,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 25,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 25,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 9,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
30
Period
01 - 05 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email