เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 May - 02 Jun 2019 5D3N XJ115 Wonderful Hokkaido 5D3N AIR ASIA X 25,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ