เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 23 Mar 2020 6D3N JL801 "นาโกย่า!มาซิคะ"นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6D3N JAPAN AIRLINES 34,888 Available
25 - 30 Mar 2020 6D3N JL801 "นาโกย่า!มาซิคะ"นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6D3N JAPAN AIRLINES 34,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JL801 "นาโกย่า!มาซิคะ"นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - วัดโอสุคันนอน – มัตสึโมโต้- ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะออนเซ็น // อาหาร เที่ยง,เย็น (บุฟเฟต์ขาปู+ เครื่องดื่ม เบียร์ สาเก ไม่อั้น)

วันที่ 3

นากาโนะ – ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วัดเซนโคจิ – มัตสึโมโต้ // อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์)     

วันที่ 4

ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ห้างAeon Mall //
อาหาร เช้า,เที่ยง

วันที่ 5

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรีJTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -
ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ // อาหาร เช้า,เที่ยง (ชาบู บุฟเฟ่ต์)

วันที่ 6

สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: BKK-NGO JL738 (00.55-08.20+1)
Arrival Flight: KIX-BKK JL727 (00.55-04.40)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 34,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 34,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 34,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
8
Period
18 - 23 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email