เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 06 Apr 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Full
03 - 08 Apr 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 31,888 Full
08 - 13 Apr 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 32,888 Full
22 - 27 Apr 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
24 - 29 Apr 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟุ - ห้างAeon Mall

วันที่ 3

กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปาร์ค – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku –นาริตะ

วันที่ 5

นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม –ท่าอากาศยานนาริตะ   

วันที่ 6

ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: DMK – NGO XJ638 (23.55 -07.45)
Arrival Flight: NRT – DMK XJ607 (20.40-01.20+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 29,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 29,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 7,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 0
ที่ว่าง
0
Period
01 - 06 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email