เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
29 May - 03 Jun 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Full
03 - 08 Jun 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
10 - 15 Jun 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
17 - 22 Jun 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
24 - 29 Jun 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
01 - 06 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 22,888 Full
03 - 08 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 22,888 Full
08 - 13 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
15 - 20 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 22,888 Full
17 - 22 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
24 - 29 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
29 Jul - 03 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
05 - 10 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Available
12 - 17 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
19 - 24 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
26 - 31 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 22,888 Available
02 - 07 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
09 - 14 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
16 - 21 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
23 - 28 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
30 Sep - 05 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Available
02 - 07 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
07 - 12 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
09 - 14 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
14 - 19 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
16 - 21 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
21 - 26 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
23 - 28 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
28 Oct - 02 Nov 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
30 Oct - 04 Nov 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ