เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 25 Aug 2019 5D3N JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N Air Asia X 21,888 Full
28 Aug - 01 Sep 2019 5D3N JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N Air Asia X 21,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซ็น

วันที่ 3

โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์

วันที่ 4

ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ

วันที่ 5

นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Flights
Air Asia X
Departure Flight: XJ638 DMK – NGO (23.55 -07.45+1)
Arrival Flight: XJ639 NGO – DMK (09.00 -13.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 21,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 21,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 21,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
0
Period
21 - 25 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์