เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 20 Apr 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 36,888 Available
22 - 27 Apr 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 32,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –  ฟูจิออนเซ็น  

วันที่ 3

โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวน Oishi Park -  มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์      

วันที่ 4

เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  - กุโจ

วันที่ 5

เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจ้าซังโกะอินาริ - ย่านเมืองเก่าโจกะมะชิ - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  

วันที่ 6

นาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Flights
AIR ASIA X
Departure Flight: DMK – NGO XJ638 (23.55 -07.45)
Arrival Flight: NGO – DMK XJ639 (09.00-13.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 36,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 36,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 36,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 8,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
30
Period
15 - 20 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email