เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 May - 01 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 29,888 Full
03 - 08 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 27,888 Full
10 - 15 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 27,888 Full
17 - 22 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 27,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ