เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 20 Apr 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 36,888 Available
22 - 27 Apr 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 32,888 Available
06 - 11 May 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 34,888 Available
13 - 18 May 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 31,888 Available
20 - 25 May 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 31,888 Available
27 May - 01 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 29,888 Available
03 - 08 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 27,888 Available
10 - 15 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 27,888 Available
17 - 22 Jun 2020 6D4N XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N AIR ASIA X 27,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ