เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 Feb - 25 Mar 2020 4D3N MU118 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 4วัน 3คืน Shanghai Airlines 9,888 Full
28 Feb - 02 Apr 2020 4D3N MU118 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 4วัน 3คืน Shanghai Airlines 9,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
MU118 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 4วัน 3คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณเยี่ยเหอ-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ 3

หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลู่- ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในจีน

วันที่ 4

ย่านศิลปะถนนเทียนจือฝ่าง-ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  

Flights
Shanghai Airlines
Departure Flight: FM840 (19.55 - 01.15)
Arrival Flight: FM841 (22.15 - 01.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 9,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 12,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 12,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 5,500
ที่ว่าง
0
Period
22 Feb - 25 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email