เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 17 Dec 2019 5D3N MU111 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน China Eastern Airlines / Shanghai Airlines 11,888 Full
14 - 18 Dec 2019 5D3N MU111 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน China Eastern Airlines / Shanghai Airlines 11,888 Full
20 - 24 Dec 2019 5D3N MU111 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน China Eastern Airlines / Shanghai Airlines 11,888 > 12,888 Waitlist
29 Dec 2019 - 02 Jan 2020 5D3N MU111 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน China Eastern Airlines / Shanghai Airlines 17,888 Full
30 Dec 2019 - 03 Jan 2020 5D3N MU111 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน China Eastern Airlines / Shanghai Airlines 17,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 13 Dec 2019 5D3N CZ53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน CHINA SOUTHERN 12,888 Full
16 - 20 Dec 2019 5D3N CZ53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน CHINA SOUTHERN 12,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
CZ53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน3คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ 3

หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง

วันที่ 4

ตลาดเถาเป่า-ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย- Outlet Mall Florentia Village

วันที่ 5

อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)    

Flights
CHINA SOUTHERN
Departure Flight: CZ8464 (01.55-07.20)
Arrival Flight: CZ8463 (21.10-00.50+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 15,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 7,300
ที่ว่าง
0
Period
16 - 20 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email