เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 27 Feb 2020 6D4N MU117 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน China Eastern / Shanghai Airlines 16,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
MU117 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 3

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก -ถนนหวังฝูจี

วันที่ 4

ถนนโบราณเฉียนเหมิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เซี่ยงไฮ้-ศิลปะเทียนจือฝาง

วันที่ 5

ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟSTARBUCKS สาขาใหญ่ที่สุดในจีน 

วันที่ 6

ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้- Shanghai Village Outlets -เซี่ยงไฮ้-สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
China Eastern / Shanghai Airlines
Departure Flight: MU2072 (01.20-07.00)
Arrival Flight: FM853 (18.30-21.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 16,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 19,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 19,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 5,500
ที่ว่าง
0
Period
22 - 27 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email