เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 17 Dec 2019 6D4N MU112 เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง SNOW WORLD 6วัน 4คืน CHINA EASTERN 17,888 > 13,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ