เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 31 Jul 2019 7D4N CNXJ811: เซี่ยงไฮ้- ปักกิ่ง-เทียนจิน 7วัน 4คืน Air Asia X 17,888 > 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
CNXJ811: เซี่ยงไฮ้- ปักกิ่ง-เทียนจิน 7วัน 4คืน
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้- อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค-ตลาดร้อยปี

วันที่ 3

เมืองโบราณชีเป่า-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง

วันที่ 4

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 5

กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย

วันที่ 6

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - สนามบินเทียนสิน

วันที่ 7

กรุงเทพฯ

Flights
Air Asia X
Departure Flight: XJ760 (00.15-05.30)
Arrival Flight: XJ809 (22.40-02.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,888 > 15,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 18,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 20,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 16,888
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
25 - 31 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email