เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 27 Feb 2020 6D4N MU117 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน China Eastern / Shanghai Airlines 16,888 Available
07 - 12 Mar 2020 6D4N MU117 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน China Eastern / Shanghai Airlines 17,888 Available
22 - 27 Mar 2020 6D4N MU117 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน China Eastern / Shanghai Airlines 17,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ